Obowiązek ważenia każdego kontenera przed załadunkiem na pokład statku

Obowiązek ważenia kontenerów przed załadunkiem na statek

Urzędy jakie się zajmują przepisami morskimi coraz większy nacisk kładą na kwestie związane z bezpieczeństwem. Już za kilka miesięcy w życie będą wchodzić prawne regulacje wiążące się z dokładnym weryfikowaniem wagi załadowanych kontenerów. Zgodnie z ich nowym brzmieniem obowiązek zrobienia tej kontroli będzie spoczywał na podmiocie nadającym ładunek, i odbywało się będzie jeszcze przed załadunkiem. Nad przepisami dokładnie pracowano już w roku 2014, ale sam problem widziano już znacznie wcześniej, lecz z różnych przyczyn nie udało się tego rozwiązać. Nowe wytyczne wskazują że każdy nadawca kontenera zostaje zobowiązany do dokładnego zweryfikowania jego wagi i zadeklarowania terminalowi i przewoźnikowi. Wprowadzono także zakaz obsługi ładunków, które nie były zweryfikowane. Obowiązek ważenia każdego kontenera przed załadowaniem na statekProponuje się aktualnie dwie metody sprawdzania, więc będzie tu możliwość wyboru bardziej odpowiedniego. Pierwszym z nich jest zważenie kontenera, który jest już wypełniony przy użyciu certyfikowanych wag, a drugim jest sprawdzenie masy wszystkich towarów i zsumowanie jej z wagą pustej skrzyni.

Problem z podawanymi niepoprawnie wagami znany był od wielu lat, i długiego czasu było to mocno niebezpieczne. Do ładowni pojedynczego statku jednorazowo może wejść kilkanaście tysięcy jednostek kontenerowych. Przy takiej liczbie nieduże nawet różnice w zadeklarowanej masie w stosunku do rzeczywistej mogą spowodować dużo problemów na morzu. Już niejednokrotnie zdarzały się sytuacje zapadania się kontenerów, kłopoty z utrzymaniem stabilności kontenerowców czy też groźne wypadki wśród członków załogi. W skrajnym przypadku, przy większych odchyleniach pomiędzy wagą faktyczną a deklarowaną może dojść nawet do znacznego przechyłu i zatopienia jednostki, co już parokrotnie w przeszłości się zdarzyło. Dlatego też morska branża z zadowoleniem przyjęła planowane zmiany, pomimo tego że będą się one wiązać z nieco większą pracą. Na szczęście przede wszystkim zdecydowano się postawić na odpowiednie bezpieczeństwo, a nie na zyski bez względu na cenę. Przez to można mieć nadzieję, że przypadki które się pojawiały dawniej już się więcej nie zdarzą.