Krótkie omówienie sytuacji finansowej portu w Gdyni po minionym roku

Szybkie podsumowanie finansowej sytuacji gdyńskiego portu po minionym roku

Mimo 6-procentowego spadku rozładunków włodarze portu w Gdyni zaliczają raczej rok 2015 do ogromnie udanych. Oddano bowiem do użytku parę istotnych projektów, nie tylko poszerzających możliwości rozładunkowe, lecz również powiększających konkurencyjność portu na rynku lokalnym. Wśród realizowanych projektów ogromne znaczenie miały te na które środki pochodziły z Unii, z sukcesem zakończono ich aż pięć w minionym roku. Pomimo sporych nakładów na inwestycje Gdyński Port bardzo pozytywnie zakończył również rok jeśli chodzi o finanse. Całkowite zyski netto wyniosły prawie 50 milionów złotych, co wynosi znacznie mniej niż przed rokiem, lecz też pamiętać trzeba że wówczas przeprowadzono prywatyzację Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego. Dodatkowo na nieco niższe wyniki miała też wpływ ogólna sytuacja na rynkach finansowych. Port mocno angażuje swój kapitał w lokaty i inne finansowe instrumenty, a rentowność ich jednak spadła dość mocno w ostatnich miesiącach. Następnym czynnikiem mającym wpływ na wynik jest szybszy wzrost kosztów, coraz to nowe oddawane do użytku projekty powodują znaczne skoki amortyzacji.

Pośród produktów obsługiwanych przez gdyński port największe spadki zanotowano w rozładunkach drobnicy, wskaźnik ten wynosi ponad dziesięć procent. Ogromny wpływ na taką sytuację miało przejście do Gdańska grupy paru klientów, co przełożyło się niestety na ogólny wynik. Krótkie podsumowanie finansowej sytuacji portu w Gdyni po minionym rokuGdynia w chwili obecnej ma dość trudno jeżeli chodzi o konkurencję z portem w Gdańsku, ponieważ nie ma jeszcze uruchomionej obrotnicy a także odpowiednio głębokiego toru wodnego, które to projekty umożliwiłyby obsługiwanie statków o dwukrotnie większej ładowności. Znacząco zmniejszeniu uległ w roku 2015 również rozładunek węgla, to z kolei było wynikiem sporego spadku eksportu tego surowca. Lecz takie straty prawie całkowicie zrekompensowano przez zboża – tu w roku minionym odnotowano wzrost o 50 procent, z 1,9 do 2,9 miliona ton. Do uzyskania tak dobrego wyniku przyczyniły się przede wszystkim poczynione inwestycje, czyli znaczna przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego oraz nowy magazyn na terenie Nabrzeża Śląskiego.