Gdański port jako brama kolejowa na Środkową Europę

Gdański port bramą kolejową na Europę

Na międzynarodowy przewóz wchodzi Międzynarodowy przewóz składa się z wielu elementów, najważniejsze zadanie pełnią tu ogromne statki kontenerowe przewożące podczas jednej trasy blisko piętnaście tysięcy kontenerów. Natomiast na lądzie coraz większą rolę ma kolej, w szczególności w charakterze kontynuacji drogi morskiej. Port w Gdańsku bramą kolejową na Środkową EuropęDoskonale pod tym względem stoi Port w Gdańsku, który obecnie jest największym portem na naszym wybrzeżu, a jednocześnie liczącym się coraz bardziej węzłem kolejowym, obsługującym nie tylko samą Polskę, ale też sąsiednie kraje Europy Wschodniej i Środkowej. Już około 20 procent ładunków, które obsługuje port jest transportowanych właśnie pociągami i udział ich co roku rośnie. Niektórzy szacują zwiększenie transportu za pomocą kolei w przeciągu najbliższych dziesięciu lat nawet trzykrotnie, co z pewnością będzie wymagało w nadchodzących latach sporych nakładów w infrastrukturę. Zresztą dużo dzieje się już w tej kwestii, gdyż zarówno władze portu jak i miasta widzą potencjał, jaki niesie odpowiedni rozwój infrastruktury kolejowej, i jest planowana jedna z ważniejszych inwestycji w tamtym rejonie.

Gdańsk zmniejszoną ilość kontenerów równoważyć zaczął bowiem drugimi grupami produktowymi.Mianowicie będzie tu chodzić o modernizację trasy kolejowej dochodzącej do samego portu oraz wybudowanie mostu kolejowego nad Wisłą. Ta właśnie inwestycja jest szacowana na blisko pół miliarda złotych, będzie ona obejmować długi na kilkanaście kilometrów fragment trasy wraz z 24 obiektami. Jako najważniejszy się wymienia wspomniany wcześnie most na Martwej Wiśle, przez jego przebudowę przepustowość linii kolejowej wzrośnie aż sześciokrotnie. Przebudowany most będzie miał blisko 130 metry długości i 21 na wysokość. Dzięki jego podwieszeniu na wysokości 8 metrów nad powierzchnią wody nie będzie sprawiał żadnego kłopotu na szlaku żeglugowym na rzece, co ma duże znaczenie jeśli chodzi o rozwój żeglugi wgłąb kraju. Ale cała inwestycja obejmuje znacznie więcej, wykonanych zostanie 12 kilometrów nowych torów kolejowych, uruchomione również będą zaawansowane systemy sterujące ruchem kolejowym. Po dokończeniu prac transportowe możliwości do terminala w Gdańsku znacznie się zwiększą, co najprawdopodobniej jeszcze bardziej przyczyni się do jego rozwoju.

materiały zaczerpnięte z logistykamorska.pl