Dynamiczny rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

Rozwój kolejowej infrastruktury na terenie portów Trójmiasta

Rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

Żaden nowoczesny port nie ma żadnych szans na rozwijanie się, jeżeli nie będą do niego poprowadzone odpowiednio przepustowe dojazdowe trasy, i to nie tylko samochodowe ale także kolejowe. W chwili aktualnej infrastruktura kolejowa pozostawia naprawdę sporo do życzenia, szczególnie na terenach portowych jeszcze pozostało dużo do wykonania w tym obszarze. Jeżeli chodzi o rejon Trójmiasta, to tutaj znacznie lepiej będzie pod tym względem wypadał Port w Gdańsku. W pierwszym miesiącu aktualnego roku została oddana do użytkowania linia 226 z Pruszcza Gdańskiego do Portu Północnego. Poza tym w trakcie realizacji jest drugi tor na tej właśnie trasie, przez co już od września pociągi będą mogły jeździć w obie strony, z całkowitą przepustowością w okolicach dwustu składów w ciągu doby. Zamierzenia są jeszcze większe, ponieważ zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Gdańskiego portu docelowa przepustowość linii będzie większa od obecnej sześciokrotnie. Dlatego też już w chwili obecnej wykonywanych jest kilka bardzo ważnych inwestycji, mających pomóc w zrealizowaniu tego celu, a kolejne kilka będzie w trakcie konsultacji społecznych, projektowania czy gromadzenia niezbędnej dokumentacji.

Równie spory zakres wykonywanych projektów jest na terenie Gdyńskiego Portu. Po pierwsze port ten zamierza dostosować kolejową infrastrukturę do standardów sieci TEN-T. Pozwoli to między innymi na obsługę znacznie dłuższych i cięższych pociągów niż obecnie, bo aż do 740 metrów długości. Przeprowadzona równocześnie kompleksowa przebudowa systemu sterowania ruchem będzie się z kolei przyczyniać do dużego wzrostu bezpieczeństwa, a równocześnie poprawi płynność przejazdów w samym porcie. Jednym z dużych projektów, które naprawdę by mogły na sporo lat poprawić jakość kolejowych połączeń w Gdyni, jest przebudowa dwóch tras przebiegających przez to miasto. W chwili obecnej posiadają one tylko po jednym torze, a dodatkowo nie posiadają linii elektrycznej, więc oba z tych obszarów byłyby do zrobienia. Na dzień dzisiejszy ten właśnie projekt jest w fazie studium wykonania, a po ukończeniu tego etapu będzie można przedstawić zainteresowanym stronom najlepsze pomysły i rozwiązania. Planowane koszty to około 1,6 miliarda złotych, a szacowany termin ukończenia to rok 2021.