Dalekosiężne plany kombinowanego transportu w Polsce

Rozwojowe plany transportu kombinowanego w naszym kraju

Przewóz intermodalny cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród transportowców. Opiera się on na tym, że cały łańcuch dostawy realizowany jest kilkoma różnymi metodami, ale wszystko odbywa się w wygodny i szybki sposób dla użytkownika. Plany rozwojowe transportu intermodalnego w naszym krajuDynamiczny rozwój tego rodzaju transportu to główny priorytet jakie ma Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, co można było wywnioskować po przeczytaniu listu, jaki napisany został do uczestników odbywającego się w Gdańsku IV Forum Transportu Intermodalnego. Jednym z głównych założeń, które zostały podjęte jest osiągnięcie w roku 2020 doprowadzenie do wysokości 6 procent w całości transportu kolejowego. Szacuje się, że obecnie poziom ten wynosi około pięciu, jednak duża dynamika wzrostu daje sporo nadziei na to, że powyższy cel uda się osiągnąć. W chwili obecnej rynek transportu intermodalnego jest już dość stabilny, lecz cały czas trwa jego rozwój. Nadal prowadzi PKP Cardio, z udziałem blisko 50 procent, ale Lotos Kolej i DB Schenker Rail Polska SA cały czas uzyskać większe udziały.

Aby cele które się organizuje zostały uzyskane jest potrzebne nie tylko większe zainteresowanie klientów, ale także odpowiedniej jakości infrastruktura techniczna. Z takich też powodów w planowanych pracach na nadchodzące lata zostało umieszczonych dużo projektów związanych z modernizacją i rozbudową systemu kolei. Zgodnie z Krajowym Planem Kolejowym, który przyjęty został we wrześniu ubiegłego roku, w ciągu najbliższych siedmiu lat planowane jest przeznaczenie prawie 70 miliardów, z czego prawie dwie trzecie będzie otrzymane z unijnych środków. To w tym roku właśnie planowane jest zakończenie prac związanych z zabudową najważniejszych fragmentów szlaków kolejowych, przez co ma powstać nowoczesna sieć o wysokich parametrach technicznych. Oprócz tego sporo środków jest dedykowane na budowę i wyposażenie centrów logistycznych oraz terminali, a także na poprawę jakości taboru. Jest również w planach obniżenie stawek za dostęp do kolejowej infrastruktury dla firm, które oferują transporty intermodalne, po realizacji koniecznych prac legislacyjnych taka możliwość jak najbardziej by była.