Info

Koncepcja promu elektrycznego między Gdańskiem a Helem

Pierwszy prom elektryczny między Gdańskiem a Helem Przeprawa między Helem a Gdańskiem to jedna z z większych atrakcji turystycznych nad naszym morzem, jednak kursy takie realizowane są tylko w sezonie urlopowym. Zaczyna się jednak pojawiać sporo głosów sugerujących, że zorganizowanie…
Read more

Coraz większe znaczenie transportu kontenerów pociągami

Coraz większe znaczenie kolejowego transportu kontenerów Transport najbardziej popularnych kontenerów przy udziale wielkich statków odbywa się pomiędzy największymi portami, ale przecież z reguły wszystkie te kontenery muszą jeszcze dojechać do zamawiającego. A ten oddalony być może od portu wyładunkowego nawet…
Read more

Kolejne rekordy na rozbudowanym w tym roku Kanale Sueskim

Kolejne rekordy na niedawno rozbudowanym Kanale Sueskim Transport morzem należy do najtańszych, lecz i tak duże znaczenie będzie mieć w nim trasa, jaką należy przebyć. Teraz główna część światowego handlu odbywa się między państwami z Azji a Europą oraz Ameryką,…
Read more

Rozwój przewozów kontenerowych grupy PKP CARGO z operatorem kontenerowym Maersk Line

Nowoczesne formy współpracy grupy kolejowej PKP CARGO z operatorem kontenerowym Maersk Line Jednym z podstawowych aspektów przy międzynarodowym przewozie kontenerów jest jego organizacja już w docelowym kraju, gdzie przypływa statek. Same kontenery są rozładowywane na terenie portu i z tego…
Read more

Gdański port jako brama kolejowa na Środkową Europę

Gdański port bramą kolejową na Europę Na międzynarodowy przewóz wchodzi Międzynarodowy przewóz składa się z wielu elementów, najważniejsze zadanie pełnią tu ogromne statki kontenerowe przewożące podczas jednej trasy blisko piętnaście tysięcy kontenerów. Natomiast na lądzie coraz większą rolę ma kolej,…
Read more

Kontenery morskie najbezpieczniejszym opakowaniem

Kontenery morskie najbezpieczniejszym opakowaniem – ażeby przewieźć artykuły w przeróżnej postaci, na prawdę często dokonuje się ich załadunku do specjalistycznych kontenerów. Kontenery morskie najbezpieczniejszym opakowaniem – są wówczas pewnego rodzaju opakowaniem. Kontenery urozmaicone są pod względem wielkości oraz materiału wykonania….
Read more