Agencja celna

Agencja celna - jako przedsiębiorstwo, czy zarówno szerzej – osoba uprawniona do spełniania przed stosownymi organami celnymi na rzecz zleceniodawców wszelkich czynności przewidzianych w Kodeksie Celnym, jednakże pracownika tejże agencji, czyli agenta celnego określa się jako osobę wyspecjalizowaną w realizowaniu odpraw celnych na rzecz eksporterów jak również importerów. To od nich licznej mierze zależy sprawny transport kontenera bądź realizacja specjalistycznych usług rodzaju „kontener transport”.

Instytucje powołane do pieczy nad finansową „szczelnością” państwa w ramach międzynarodowego obrotu towarowego a także gospodarki morskiej to przede wszystkim Urzędy Celne a także to z nimi w szczególności agencje celne wchodzą w kontakt w trakcie wykonywania zleceń. Z pracą urzędów celnych wiąże się nierozdzielnie termin Cła. Zgodnie z definicjami, cło to opłata pobierana przez państwo w ramach usługi np. transport kontenera (wg określonych ustawowo stawek) za przejście towaru przez granicę obszaru celnego (granicę celną).

Agencja celna – pośród stosowanych uniwersalnie typów opłat celnych wyróżnia się mi.in. opłaty fiskalne, których celem jest dostarczenie państwu pożądanych dochodów.

Innym rodzajem opłat celnych są opłaty gospodarcze, które występują, jak poprzez nałożenie opłaty celnej państwo stara się w określony sposób oddziaływać na zachowania podmiotów gospodarczych (pobudzając je czy również hamując określony rozwój aktywności, w ten sposób wpływając na kondycję globalną gospodarki). W ramach owego ostatniego można jeszcze wyróżnić starania reglamentacyjne regulujące pożądane kierunki a także rozmiary obrotów zagranicznych czy też protekcyjne – mające za powinność chronić produkcję krajową przed rywalizacją zagraniczną.
Transport morski – w realiach Unii Europejskiej, a szczególnie obszaru Strefy Schengen mnóstwo procedur celnych dotyczących wymiany między państwami członkowskimi zostało ogromnie uproszczonych, co jednak nie oznacza całkowitego wyrzeczenia się podmiotów tworzących rynek wspólnotowy kontroli nad swoimi obszarami celnymi w zakresie „kontener transport”. Z drugiej strony na skutek zjawiska globalizacji wiecznie rośnie wymiana handlowa jak również towarowa nie jedynie w ramach najbliższego sąsiedztwa, tj. w Europie, ale może być to zjawisko ogólnoświatowe, natomiast udział partnerów azjatyckich, szczególnie Chin w obrocie towarowym ciągle rośnie, co znacznie ułatwia transport kontenera. Zatem także agencje celne i agenci celni wciąż stanowią jak również stanowić będę niezwykle ważne ogniwo w sprawnej wymianie towarowej.
Na marginesie, pożądane byłoby jeszcze przytoczyć współczesną definicję komory celnej w transporcie morskim, terminu i mechanizmu stosowanego od wieków, co do którego narosło dużo wątpliwości. Otóż komora celna to organ administracji urzędowej, jakiego zadaniem jest wymiar jak również pobór ceł (również przy operacjach typu kontener transport)– gdy także fizyczne miejsce zatrzymania jak również kontroli jak również clenia produktów przechodzących przez granicę celną państwa czy także obszaru celnego. W strefie celnej zatrzymywane także są artykuły, których eksport czy import został niedozwolony.